Sulje

Oulun Lasten ja naisten sairaala -hanke

IDEAsuunnitelma // Selvitystyö uuden Lasten ja naistensairaalan suunnittelun tueksi sekä tilailmeen suunnittelua

Hankkeelle toteutettiin selvitystyö joka kattoi aulakäyttäytymisen havannoinnin, eri oiretyyppisten lasten sairaalapäivän havainnoinnin, sekä kyselylomakkeen lapsi- ja naispotilaille. Selvitystyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä. Kokonaisuuden pohjalta toteutettiin Lasten ja naisten sairaalan tilojen sisällön suunnitelma yhteistyössä graafisen suunnittelijan, Annika Heikkisen kanssa.