Tilojen

Kalusteet

Sulje

Kalusteiden sijoittelun suunnittelulla sekä väri- ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan tilan toimivuuteen, hygieniaan, esteettömyyteen, ergonomiaan, tilan hahmottamiseen sekä sosiaalisten yhteyksien muodostumiseen. Kalustesuunnittelulla luodaan uniikkeja, tilaan integroitavia tai monikäyttöisiä kalusteratkaisuja.

puhekupla

Kahdeksan tavoitetta sairaalaympäristön kalustussuunnittelun tueksi

Lue artikkeli