Oikean reitin löytäminen on sairaaloissa usein vaikeaa

5.10.2018

Reitin etsiminen sairaaloissa tuottaa ongelmia potilaille, vierailijoille ja henkilökunnalle. Hankalasti hahmottuva ympäristö lisää epävarmuutta ja ei luokaan kulkijalle tervetullutta oloa vaan päinvastoin.

Ihminen pyrkii liikkuessaan aina vaivattomuuteen. Ihmisen suhtautumista sisätiloissa suunnistamiseen voidaan verrata uuden tuotteen käyttöön ottoon. Ensin yritämme ratkoa tuotteen käyttöä oma-alotteisesti ja tartumme ohjekirjaan vasta tarvittaessa sen jälkeen. Ohjekirjan toivomme olevan helposti ymmärrettävä. 

Ympäristössä liikkuessamme meissä tapahtuu samankaltainen kolmiportainen havainnointi ja toimintamalli:

1. Kävelen ja näen.

2. Kävelen ja luen.

3. Pysähdyn ja luen.

Tässä toimintamallissa  henkinen kuormitus kasvaa aseteittain. Matka on kevyintä taittaa havainnoimmalla ympäristöä kokonaisuudessaan ja poimia kävellessä tueksi tarvittavat ohjaavat opasteet. Tämä on tärkeää huomioida opasteita ja tilojen kokonaisuuksia suunniteltaessa.

Lähde: Mollerup, P. 2017. Bespoke Wayshowing in Hospitals. Academic journal article.