Värin viestiarvo syntyy kokonaisuudesta

Värillä on tilassa monenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi sävykontrastien avulla esineiden hahmottaminen ympäristöstä helpottuu. Aksenttiväreillä puolestaan huomio voidaan kiinnittää tilassa tiettyyn kohtaan.

Väreillä voidaan ajatella olevan välillinen parantava vaikutus. Oleskelu pitkäaikaisesti neutraalissa, visuaalisesti virikkeettömässä ympäristössä saa aikaan paikasta vieraatumisen.

Värin kokeminen on sidoksissa henkilökohtaisiin kokemuksiin.  Värin viestiarvo liittyy ennenkaikkea niihin mielikuviin, joita se värin ympärillä olevien tekijöiden kanssa herättää.

Lähde: Arnkil, H. 2007. Värit havaintojen maailmassa. Gummerus Kirjapaino Oy.